Radca prawny i mediator specjalizujący się w prawie budowlanym. Świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów i wykonawców na każdy etapie realizacji inwestycji budowlanych, w tym w branży deweloperskiej. Ma duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z rozliczeniem robót budowlanych, a także reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z procesem budowlanym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa karnego, w szczególności w sprawach związanych z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Doradza w zakresie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem spółek osobowych i kapitałowych (prawo korporacyjne).

Związany z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy od 2012 r.