Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w postępowaniach kontrolnych oraz w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstwa w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Członek zespołu zajmującego się zamówieniami publicznymi w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.