Radca prawny, zajmuje się prawem ochrony danych osobowych. Doradza w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych pacjentów, a także w aspektach ochrony danych osobowych w działaniach marketingowych w świetle przepisów RODO.

Specjalizuje się w obsłudze i zabezpieczaniu prawnym podmiotów świadczących usługi i prowadzących marketing usług w formie elektronicznej, to jest za pomocą sklepów internetowych, w ramach usług świadczonych on–line. Opracowuje i opiniuje regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną oraz klauzule zgód marketingowych.

Na co dzień związana z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku.