Adwokat, specjalista z zakresu zamówień publicznych. Świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne, w szczególności na rzecz publicznych podmiotów leczniczych, jednostek wojskowych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek stanowiących statio fisci Skarbu Państwa, w szczególności jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także podmiotów publicznych realizujących inwestycje budowlane (na etapie udzielania zamówienia, w toku realizacji inwestycji, jak również w procesie usuwania wad).

Doradza beneficjentom w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).

Członek zespołu prawa zamówień publicznych w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku.