Aplikantka radcowska, prowadzi obsługę pracodawców w sprawach związanych z prawem pracy.

Doradza Klientom w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. ustalenia właściwych okresów przechowywania danych osobowych w niej zgromadzonych, w kontekście zasady retencji danych wynikającej z RODO.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność oświatową, w tym placówek systemu oświaty oraz osób je prowadzących, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Jest prawnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku.