Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, partner Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), w którym przewodniczy grupie robót budowlanych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz tematyki robót budowlanych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu zamówień publicznych. Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w zakresie zamówień na roboty budowlane. Doradza beneficjentom podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).

Zajmuje się kompleksowym doradztwem podczas procesu inwestycyjnego (w zakresie prawno-administracyjnym i cywilnym). Doradza inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom i innym uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Reprezentuje przedsiębiorców i zamawiających (w tym także z sektora finansów publicznych) w procesach o wszelkie roszczenia wynikające z umów o prace projektowe i roboty budowlane. Ma duże doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych, w tym prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.