Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność w branży handlowej, produkcyjnej i budowlanej. Reprezentuje przedsiębiorców i konsumentów w sporach dotyczących roszczeń z rękojmi i gwarancji.

Zapewnia doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych zarówno na zlecenie inwestorów, wykonawców, jak i podwykonawców. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów o roboty budowlane, a także reprezentowaniu uczestników procesu inwestycyjnego.

Reprezentuje podmioty w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych zarówno ze strony dłużnika, jak i wierzyciela.

Związana z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku od 2009 r.