Specjalistka z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak również prawa medycznego, w szczególności aspektów prawnych działalności podmiotów leczniczych. Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Wielokrotnie brała czynny udział na konferencjach naukowych oraz prowadziła szkolenia z zakresu danych osobowych.

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku.