Zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w zakresie naruszeń postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołów dodatkowych.

Specjalizuje się w prawie sportowym, w szczególności w zakresie prawa wewnętrznego stowarzyszeń i związków sportowych,

Jest Partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, odpowiada za praktykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.