Radca prawny, świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności na rzecz inwestorów i generalnych wykonawców – na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów zawieranych w ramach realizacji inwestycji budowlanych, w szczególności z umów o roboty budowlane (m.in. z zakresu kar umownych, wynagrodzenia za roboty dodatkowe). Reprezentuje także uczestników procesu inwestycyjnego przed sądami powszechnymi.

Związana z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy od 2011 r.