Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w praktyce prawa pracy. Specjalizuje się głównie w problematyce usług świadczonych przez agencje zatrudnienia (w tym w szczególności z zakresu pracy tymczasowej), zatrudniania cudzoziemców, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywania umów o pracę oraz dotyczącej mobbingu i dyskryminacji. Doradza pracodawcom w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.