Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się z nimi zaprzyjaźnić?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to program, którego celem jest gromadzenie środków uczestnika programu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Jeśli na dzień 31.12.2018 r. zatrudniałeś co najmniej 250 osób, obowiązek utworzenia PPK dotyczy w pierwszej kolejności Twojej…

więcej