Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia i konferencje

Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku. Zamówienia bez korekty

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Znaczna większość beneficjentów zobowiązana jest do udzielania zamówień zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a w związku…

więcej

Nowe prawo zamówień publicznych. Praktyczne szkolenie dla wykonawców.

Szkolenie przygotowuje wykonawców do udziału w zamówieniach publicznych zgodnie z przepisami nowej ustawy pzp, która zacznie obowiązywać od 1.01.2021 r. Prowadzący zwrócą szczególną uwagę na zmiany regulacji w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Kompleksowo omówią nowe zasady udzielenia zamówienia publicznego, a wiedzę teoretyczną utrwalisz podczas praktycznych warsztatów z zakresu…

więcej

Nowe prawo zamówień publicznych. Praktyczne szkolenie dla zamawiających.

Szkolenie przygotowuje zamawiających do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami nowej ustawy pzp, która zacznie obowiązywać od 1.01.2021 r. Prowadzący zwrócą szczególną uwagę na zmiany regulacji w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Kompleksowo omówią nową procedurę udzielenia zamówienia publicznego, a wiedzę teoretyczną utrwalisz podczas praktycznych warsztatów z zakresu umów…

więcej

Jak prawidłowo udzielić zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nowym Pzp? Warsztaty praktyczne.

Białystok, 6 – 8 maja 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, podwykonawstwa, waloryzacji wynagrodzenia, zasad realizacji zamówienia przez konsorcjum, a także umów…

więcej

Jak prawidłowo udzielić zamówienia na dostawy i usługi zgodnie z nowym Pzp? Warsztaty praktyczne.

Białystok, 13 – 15 maja 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, zasad realizacji zamówienia przez konsorcjum, podwykonawstwa, a także…

więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych

Białystok, 20 – 21 maja 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, podwykonawstwa, a także umów w sprawach zamówień publicznych….

więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych

Białystok, 4 – 5 czerwca 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, podwykonawstwa, a także umów w sprawach zamówień publicznych….

więcej

Mobbing i dyskryminacja – jak przeciwdziałać jako odpowiedzialny pracodawca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi oraz przestrzegać zasad równego traktowania. Wdrożenie procedur mających na celu zapobiegania mobbingowi, dyskryminacji, w tym molestowaniu to pierwszy krok w tworzeniu polityki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy. Dzięki szkoleniu uzyskasz praktyczną wiedzę dopasowaną do Twojego przedsiębiorstwa. Uczestnicząc w szkoleniu,…

więcej

Czy musimy bać się RODO – jakie obowiązki na nas nakłada i jak je wypełniać?

Szkolenie prowadzą Patrycja Wasilewska oraz Katarzyna Siemion. Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się: czy jesteś zobowiązany do stosowania RODO; jakie informacje można uznać za dane osobowe i jak mogą być one wykorzystywane; kim jest Administrator danych osobowych; jakie są główne zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych; na jakich podstawach prawnych możesz…

więcej

Zamówienia bez korekty – Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Znaczna większość beneficjentów zobowiązana jest do udzielania zamówień zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a w związku…

więcej