Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku. Zamówienia bez korekty

Podmioty realizujące projekty unijne zobowiązane są do udzielania zamówień w ramach tych projektów zgodnie z odpowiednimi zasadami. Znaczna większość beneficjentów zobowiązana jest do udzielania zamówień zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, a w związku z tym do udzielania zamówień przy zastosowaniu zasad rozeznania rynku i zasady konkurencyjności. Nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej. Przedmiotowe szkolenie przybliży uczestnikom zasady prawidłowego udzielania zamówień w ramach projektów unijnych.

Przedmiotowe szkolenie przygotowuje wykonawców do prawidłowego udzielania zamówień w ramach projektów. W ramach szkolenia przedstawiony zostanie również prawidłowy sposób publikacji zapytania ofertowego w nowej bazie konkurencyjności.

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

  • kiedy nie trzeba stosować procedur określonych w Wytycznych,
  • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę rozeznania rynku,
  • jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  • jakie dokumenty powinien przechowywać beneficjent,
  • co powinno znaleźć się w umowie o udzielenie zamówienia,
  • co powinien zawierać protokół postępowania,
  • czy i kiedy można wprowadzić zmiany do umowy,
  • jakie są najczęstsze błędy przy udzielaniu zamówień oraz jak ich unikać,
  • jak opublikować zapytanie ofertowe w nowej bazie konkurencyjności?

Informacje

Data: 2020-12-02
Cena: 600,00 zł + VAT
Zakończony

Osoba prowadząca