Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Umowa o roboty budowlane zgodnie z nowym pzp

Białystok, 23 października 2020 r., godz. 9:00-16:00.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie podwykonawstwa, waloryzacji wynagrodzenia, zasad realizacji zamówienia przez konsorcjum, a także elementów umów w sprawach zamówień publicznych, w szczególności na roboty budowlane. Podczas przedmiotowego szkolenia omówiona zostanie tematyka umowy o wykonanie zamówienia na roboty budowlane. Szkolenie obejmuje praktyczne warsztaty z zakresu umów o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, w tym analizę przykładowych zapisów umownych. Szkoląca zwróci szczególną uwagę na zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa prawo zamówień publicznych w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Zapewniamy wysoki poziom szkolenia, dzięki doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy praktycznej posiadanej przez prowadzącą szkolenie. Zamknięta grupa uczestników (do 30 osób) pozwoli na warsztatowe ujęcie większości aspektów problematyki i bieżącą dyskusję.

Na przedmiotowym szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

  • jak nowa ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa?
  • jak powinna wyglądać modelowa umowa o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane?
  • jakie będą nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?
  • jakich postanowień nie może zawierać umowa o udzielenie zamówienia?
  • kiedy można będzie zmienić umowę o udzielenie zamówienia?

Informacje

Data: 2020-10-23 (za 141 dni)
Cena: cena promocyjna 1.000 zł netto

Osoba prowadząca