Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się z nimi zaprzyjaźnić?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to program, którego celem jest gromadzenie środków uczestnika programu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Jeśli na dzień 31.12.2018 r. zatrudniałeś co najmniej 250 osób, obowiązek utworzenia PPK dotyczy w pierwszej kolejności Twojej firmy.

PPK sukcesywnie będą obligatoryjne dla wszystkich firm zatrudniających osoby, za które odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne do ZUS.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się:

  • Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe;
  • Jak przygotować się do zmian;
  • Jak wdrożyć PPK w firmie;
  • Jakie są nowe obowiązki pracodawców;
  • Czym kierować się przy wyborze instytucji finansowej.

Informacje

Data: 2019-05-15
Cena: 350 zł netto
Zakończony

Osoba prowadząca

Jolanta Adamska

Radca prawny