Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych

Białystok, 20 – 21 maja 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, podwykonawstwa, a także umów w sprawach zamówień publicznych. Podczas przedmiotowego szkolenia omówiona zostanie kompleksowo procedura udzielenia zamówienia klasycznego o wartości powyżej tzw. progów unijnych. Szkolący zwrócą szczególną uwagę na zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa prawo zamówień publicznych w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Szkolenie obejmuje 2 dni, dzięki czemu omówione zostaną wszelkie regulacje istotne dla zamawiających. Zapewniamy wysoki poziom szkolenia, dzięki doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy praktycznej posiadanej przez prowadzących szkolenie. Zamknięta grupa uczestników (do 30 osób) pozwoli na warsztatowe ujęcie większości aspektów problematyki i bieżącą dyskusję.

Na przedmiotowym szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

 • jaka jest wysokość progów unijnych i jak jest ustalana?
 • jakie zmiany w procedurach udzielania zamówień powyżej progów unijnych wprowadza nowa ustawa?
 • jakie są nowe zasady szacowania wartości zamówienia?
 • co to jest konflikt interesów i kto będzie musiał wyłączyć się z postępowania?
 • jakie będą zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami w postępowaniach powyżej progów unijnych?
 • jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie powyżej progów unijnych zgodnie z nowym pzp?
 • co powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia?
 • kiedy warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie konsorcjum wykonawców?
 • kiedy można/trzeba wykluczyć wykonawcę z postępowania?
 • kiedy będzie można unieważnić postępowanie?
 • jak nowa ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa?
 • jakie będą nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?
 • jakich postanowień nie może zawierać umowa o udzielenie zamówienia?
 • kiedy można będzie zmienić umowę o udzielenie zamówienia?

Informacje

Data: 2020-05-20/21
Cena: cena promocyjna 2.000 zł
Zakończony