Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Nowe prawo zamówień publicznych. Praktyczne szkolenie dla zamawiających.

Szkolenie przygotowuje zamawiających do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami nowej ustawy pzp, która zacznie obowiązywać od 1.01.2021 r. Prowadzący zwrócą szczególną uwagę na zmiany regulacji w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Kompleksowo omówią nową procedurę udzielenia zamówienia publicznego, a wiedzę teoretyczną utrwalisz podczas praktycznych warsztatów z zakresu umów o udzielenie zamówienia publicznego.

Udział w szkoleniu organizowanym przez CS Warszawska 14 to ekskluzywna możliwość zdobycia wiedzy od doświadczonych ekspertów.

Szkolenie prowadzą prawnicy, którzy na co dzień uczestniczą w przetargach. Współpracują
z zamawiającymi i wykonawcami od momentu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia do realizacji umów.

Podczas 2 dni szkolenia dowiesz się między innymi:

 • jakie są nowe progi kwotowe procedur,
 • jakie zmiany w procedurach udzielania zamówień wprowadza nowa ustawa,
 • jakie są nowe zasady szacowania wartości zamówienia,
 • co to jest konflikt interesów i kto będzie musiał wyłączyć się z postępowania,
 • jakie będą zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami,
 • jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie zgodnie z nowym pzp,
 • co to są zamówienia bagatelne i jak ich udzielać,
 • co to jest tryb podstawowy i jak przeprowadzić postępowanie w tym trybie,
 • co powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia,
 • kiedy będzie można unieważnić postępowanie,
 • jak nowa ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa,
 • jak powinna wyglądać modelowa umowa o udzielenie zamówienia publicznego,
 • jakie będą nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
 • jakich postanowień nie może zawierać umowa o udzielenie zamówienia,
 • kiedy można będzie zmienić umowę o udzielenie zamówienia?

Informacje

Data: 2020-11-04/05
Cena: 1.200,00 zł + VAT
Zakończony