Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Nowe prawo zamówień publicznych. Praktyczne szkolenie dla wykonawców.

Szkolenie przygotowuje wykonawców do udziału w zamówieniach publicznych zgodnie z przepisami nowej ustawy pzp, która zacznie obowiązywać od 1.01.2021 r. Prowadzący zwrócą szczególną uwagę na zmiany regulacji w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Kompleksowo omówią nowe zasady udzielenia zamówienia publicznego, a wiedzę teoretyczną utrwalisz podczas praktycznych warsztatów z zakresu realizacji umów
o udzielenie zamówienia publicznego.

Udział w szkoleniu organizowanym przez CS Warszawska 14 to ekskluzywna możliwość zdobycia wiedzy od doświadczonych ekspertów.

Szkolenie prowadzą prawnicy, którzy na co dzień uczestniczą w przetargach. Współpracują
z zamawiającymi i wykonawcami od momentu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia do realizacji umów.

Podczas 2 dni szkolenia dowiesz się między innymi:

 • jakie są nowe progi kwotowe procedur,
 • jakie zmiany w procedurach udzielania zamówień wprowadza nowa ustawa,
 • jakie zmiany w zakresie składania ofert wprowadza nowa ustawa,
 • jakie będą zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami,
 • co to są zamówienia bagatelne,
 • co to jest tryb podstawowy i jak przebiega postępowanie w tym trybie,
 • na co zwrócić uwagę w specyfikacji warunków zamówienia,
 • jak nowa ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa,
 • na co zwrócić uwagę w umowie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • jakie będą nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
 • jakich postanowień nie może zawierać umowa o udzielenie zamówienia,
 • kiedy można będzie zmienić umowę o udzielenie zamówienia ?

Informacje

Data: 2020-11-18/19
Cena: 1.200 zł + VAT
Zakończony