Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Mobbing i dyskryminacja – jak przeciwdziałać jako odpowiedzialny pracodawca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi oraz przestrzegać zasad równego traktowania. Wdrożenie procedur mających na celu zapobiegania mobbingowi, dyskryminacji, w tym molestowaniu to pierwszy krok w tworzeniu polityki przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w środowisku pracy. Dzięki szkoleniu uzyskasz praktyczną wiedzę dopasowaną do Twojego przedsiębiorstwa.

Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się:

  • czym jest mobbing i dyskryminacja,
  • jakie są obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • jak odróżnić mobbing od konfliktów interpersonalnych,
  • jak zapobiegać mobbingowi i dyskryminacji,
  • jak wdrożyć procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne w firmie.

Informacje

Data: 2019-12-11
Cena: 400 zł netto
Zakończony

Osoba prowadząca

Jolanta Adamska

Radca prawny