Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Jak prawidłowo udzielić zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nowym Pzp? Warsztaty praktyczne.

Białystok, 6 – 8 maja 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, podwykonawstwa, waloryzacji wynagrodzenia, zasad realizacji zamówienia przez konsorcjum, a także umów w sprawach zamówień publicznych. Podczas przedmiotowego szkolenia omówiona zostanie kompleksowo procedura udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z nowymi przepisami. Szkolenie obejmuje również praktyczne warsztaty z zakresu umów o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Szkolący zwrócą szczególną uwagę na zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa prawo zamówień publicznych w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Szkolenie obejmuje 3 dni, dzięki czemu omówione zostaną wszelkie regulacje istotne dla zamawiających udzielających zamówienia na roboty budowlane. Zapewniamy wysoki poziom szkolenia, dzięki doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy praktycznej posiadanej przez prowadzących szkolenie. Zamknięta grupa uczestników (do 30 osób) pozwoli na warsztatowe ujęcie większości aspektów problematyki i bieżącą dyskusję.

Na przedmiotowym szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

 • jakie zmiany w procedurach udzielania zamówień na roboty budowlane wprowadza nowa ustawa?
 • co to jest konflikt interesów i kto będzie musiał wyłączyć się z postępowania?
 • jakie będą zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami?
 • jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie zgodnie z nowym pzp?
 • co to są zamówienia bagatelne i jak ich udzielać?
 • co powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia na roboty budowlane?
 • jakie są nowe zasady realizacji zamówienia przez konsorcjum?
 • jak nowa ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa?
 • jak powinna wyglądać modelowa umowa o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane?
 • jakie będą nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy?
 • jakich postanowień nie może zawierać umowa o udzielenie zamówienia?
 • kiedy można będzie zmienić umowę o udzielenie zamówienia?

Informacje

Data: 2020-05-06/08
Cena: cena promocyjna 2.400 zł netto
Zakończony