Zadzwoń: +48 696 028 269

Adres ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Szkolenia

Jak prawidłowo udzielić zamówienia na dostawy i usługi zgodnie z nowym Pzp? Warsztaty praktyczne.

Białystok, 13 – 15 maja 2020 r., każdego dnia w godz. 9:00-16:00.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Nowa regulacja wprowadza rewolucyjne zmiany między innymi w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, zasad realizacji zamówienia przez konsorcjum, podwykonawstwa, a także umów w sprawach zamówień publicznych. Podczas przedmiotowego szkolenia omówione zostaną kompleksowo procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi zgodnie z nowymi przepisami. Szkolenie obejmuje również praktyczne warsztaty z zakresu umów o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi. Szkolący zwrócą szczególną uwagę na zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa prawo zamówień publicznych w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji.

Szkolenie obejmuje 3 dni, dzięki czemu omówione zostaną wszelkie regulacje istotne dla zamawiających udzielających zamówienia na dostawy lub usługi. Zapewniamy wysoki poziom szkolenia, dzięki doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy praktycznej posiadanej przez prowadzących szkolenie. Zamknięta grupa uczestników (do 30 osób) pozwoli na warsztatowe ujęcie większości aspektów problematyki
i bieżącą dyskusję.

Na przedmiotowym szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi:

 • jakie są nowe progi kwotowe procedur?
 • jakie zmiany w procedurach udzielania zamówień na dostawy i usługi wprowadza nowa ustawa?
 • jakie są nowe zasady szacowania wartości zamówienia?
 • co to jest konflikt interesów i kto będzie musiał wyłączyć się z postępowania?
 • jakie będą zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami?
 • jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie zgodnie z nowym pzp?
 • co to są zamówienia bagatelne i jak ich udzielać?
 • co to jest tryb podstawowy i jak przeprowadzić postępowanie w tym trybie?
 • co powinna zawierać specyfikacja warunków zamówienia?
 • kiedy będzie można unieważnić postępowanie?
 • jak nowa ustawa reguluje kwestie podwykonawstwa?
 • jak powinna wyglądać modelowa umowa o udzielenie zamówienia publicznego?
 • jakie będą nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia?
 • jakich postanowień nie może zawierać umowa o udzielenie zamówienia?
 • kiedy można będzie zmienić umowę o udzielenie zamówienia?

Informacje

Data: 2020-05-13/15
Cena: cena promocyjna 2.400 netto
Zakończony